طراحی وب سایت واسطه ای


طراحی وب سایت واسطه ای

طراحی وب سایت واسطه ای

طراحی وب سایت واسطه ای


طراحی وب سایت واسطه ای شیوه ی جدیدی از کسب درآمد است و به معنای واقعی کلمه نقش واسطه را بین ارائه دهنده و نیازمند خدمات اجرا می کند.شیوه ای همانند طراحی وب سایت آگهی عمل می کند اما سیستم مدیریت و قابلیت های خاص خود را دارد.


یکسری قابلیت های خاصی برای  این طراحی سایت مورد نیاز است


یکسری قابلیت هایی خاصی برای این طراحی سایت مورد نیاز است از قبیل تفکیک ارائه دهنده خدمات و دریافت کننده آن , فرم تکمیل مشخصات برای ارائه دهنده که شامل  مشخصات اولیه ی نام و شماره و محدوده ای که خدمات را ارائه میدهد و در نهایت نوع خدمات و هزینه پیشنهادی شخص یا شرکت و فرم مشخصات دریافت کننده خدمات که ابتدا همانند فرم قبلی مشخصات اولیه شخص یا شرکت , در صورت نیاز مشخص کردن محدوده مورد نیاز , اعلام خدمات مورد نیاز و در نهایت دستمزد یا هزینه اعلامی ودر نهایت تمام این ها نمایش جداگانه هر دسته بر اساس نوع خدمات در صفحه خود و دیگر قابلیت های مورد نیاز در طراحی سایت...


شیوه ی کاری این طراحی سایت


شیوه ی کاری این طراحی سایت به این شکل است که به طور مثال کار شما در شاخه ساخت و ساز است و به یک معمار یا نقشه کش ماهر با هزینه مناسب نیازمندین. به دو شکل می توانید با چنین سایتی به هدف مورد نظر خود برسید.ابتدا طرح نیاز خود را با پر کردن فرم مشخص اعلام کنید و منتظر نتیجه بمانید و شیوه ی دیگر به این شکل است که از طریق دسته بندی ها بخش مورد نظر را انتخاب کرده و به دنبال معمار ماهر خود بگردید.
در پایان تمام این صحبت ها اعلام میداریم که تمامی مشخصات و قابلیت ها و شیوه های کار این طراحی سایت که ارائه شد کاملا به طور مثال است و بر اساس صنف کاری که در آن راه میندازید می تواند تغییر کند و یا میتواند تمامی صنف های کاری را در بر بگیرد.