طراحی سایت خارجی


طراحی سایت خارجی

طراحی سایت خارجی

طراحی سایت خارجی


طراحی سایت خارجی
طراحی سایت خارجی که با عنوان طراحی سایت چند زبانه نیز می تواند مطرح شود درج نمودن محتوا در زبان های متعدد را مورد ملاک قرار می دهد. تولید محتوا ، منو و باکس ها تماما می بایست در زبان دیگر تولید گردد و این امر می تواند به واسط طراحی سایت خارجی و تولید طراحی سایت در زبان های دیگر انجام گیرد.

طراحی وب سایت خارجی

طراحی وب سایت طراحی وب سایت خارجی می تواند با ایجاد فولدرها و نیز همچنین نصب طراحی سایت جدا در فولدرها می تواند انجام گیرد. بدین واسط طراحی سایت خارجی به راحتی انجام می گیرد اما این امر را نیز باید مورد توجه قرار دهید که نیازمند فضا و هاست بالا خواهد بود.

طراحی سایت تخفیف گروهی چه قابلیت هایی دارد؟

طراحی سایت تخفیف گروهی امکان دسته بندی را فراهم می آورد تا افراد بسته به نیاز خود به تخفیف ها و آگهی های مربوطه مشاهده نمایند. همچنین اینکه افراد بتواند بلیط تخفیف را از بستر طراحی سایت تخفیف گروهی خریداری نمایند. در واقع امکان چاپ بلیط تخفیف و ذخیره و نیز همچنین امکان پرداخت آنلاین تخفیف را نیز می تواند فراهم آورد. در واقع افراد پس از خریداری بلیط می بایست برای پرداخت اقدام نمایند و می بایست به درگاه آنلاین متصل گردیده باشند.