نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت


نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت

نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت

نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت


نقش پروتکل HTTP در طراحی وب سایت :
پروتکل HTTP که کوتاه شده عبارت Hyper Text Transfer Protocol می باشد به پروتکلی اتلاق می شود که به منظور به وجود آوردن ارتباط ، ارسال و دریافت اطلاعات ما بین کلاینت و سرور مورد استفاده قرار می گیرد . این پروتکل برای ایجاد یک پل ارتباطی میان کلایت و سرور یک طراحی سایت ، از پروتکل TCP/IP استفاده می نماید . روش کار این پروتکل به این صورت است که داده ها یا اطلاعات یک طراحی سایت از طریق بسته های اطلاعاتی میان کلاینت و سرور یک طراحی وب سایت جا به جا می شوند . در واقع برای ارسال اطلاعات به سوی مقصد ابتدا داده به بخش های کوچک تری تبدیل می شود و نهایتا هر یک از آن ها با یک ترتیب به خصوص به سمت مقصد ارسال می گردند .

روند کار پروتکل HTTP در طراحی سایت :

بهتر است بدانید این پروتکل برای دریافت و ارسال اطلاعات از Handshaking استفاده می نماید . در این المان برای آغاز و اتمام روند دریافت و ارسال داده ها میان کلاینت و سرور از مقصد سوالاتی پرسیده می شود . این بخش را با یک مثال برای شما عزیزان شرح خواهیم داد .

فرض نمایید کلاینت R می خواهد از سرور Y داده هایی را دریافت کند . برای انجام این امر Y در ابتدا درخواستی را به Y ارسال می نماید تا آمادگی Y را برای ارسال پرسو جو نماید . در چنین مواقعی R صبر خواهد کرد تا Y جوابی را به این پرسش ارسال نماید . سپس بعد از آن که Y آمادگی را خود اعلام نمود ، R پیامی را سمت Y می فرستد و از او می خواهد تا داده های اطلاعاتی را ارسال نماید . نهایتا Y پیام را دریافت می نماید و اطلاعات را آماده می سازد و آن را به بسته های کوچکتری تقسیم می کند و توسط پروتکل Handshaking آن ها را پشت سر هم و به ترتیب ارسال می کند .