اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنت


اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنت

اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنت

اشتراک لینک لوکال بصورت عمومی در اینترنتاشتراک پروژه بر روی سیستم لوکال (localhost) با مشتریان و همکاران در طراحی سایت بر سرعت توسعه و در کیفیت سایت طراحی شده اهمیت بالایی دارد. در این راستا گروه طراحی سایت سایت کد پروژه ای را جهت دستابی به این هدف با نام فوروارد آغاز نموده است . در این نرم افزار شرایطی فراهم شده که طراحان و کدنویسان بدون نیاز به بارگزاری پروژه خودبر روی سرور لینک localhost صفحه مورد نظر را بصورت عمومی به اشتراک قرار دهند. برای مشاهده جزیئات بیشتر به این لینک مراجعه کنید